Wieczorek Marek
Stare Polichno
ul. Lipowa 2
66-431 Santok k. Gorzowa Wlkp.


Ten rodzaj oczyszczalni możliwy jest do zastosowania w każdych warunkach gruntowo-wodnych

Dodatkowo pozwala na gospodarcze wykorzystanie oczyszczonych ścieków np. podlewanie trawników, mycie samochodu, maszyn rolniczych czy pomieszczeń gospodarskich itp.

Poniżej znajdą Państwo również zaznaczone kolorem zielonym oczyszczalnie działające na zasadzie SBR (sterowane komputerowo) charakteryzujące się stałym, bardzo wysokim stopniem oczyszczania.Delfin Pro
 

 

W oczyszczalniach Delfin Pro wszystkie procesy biologiczne realizowane są w jednym zbiorniku podzielonym na trzy komory.

 • Komora I - oczyszczalnie wstępne
 • Komora II - mieszanie i napowietrzanie
 • Komora III - sedymentacja i recyrkulacja osadu do Komory I

 

Zalety oczyszczalni Delfin Pro:

 • Zastosowanie w każdych warunkach gruntowo-wodnych
 • Zbiorniki wykonane z wysokiej jakości polietyleny PEHD z filtrem UV
 • Duża wytrzymałość i żywotność
 • Łatwy transport
 • Prosty montaż
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Jakość oczyszczonych ścieków zgodna z przepisami
 • Aprobata techniczna nr AT/2008-03-0312 wydana przez Instytut Ochrony środowiska w Warszawie
 • Wieloletnia gwarancja

 

Aby sprawdzić cenę oczyszczalni kliknij na jeden z poniższych linków:

Delfin Pro 6 do 6 osób
Delfin Pro 12 do 12 osób

BioEkocent Pro

 

Technologia wykorzystuje naturalne procesy biologiczne zachodzące trzy etapowo w układzie oczyszczalni ścieków. Każdy etap realizowany jest w oddzielnych komorach gdzie w następujących naprzemiennie po sobie etapach tlenowych i beztlenowych ściek zostaje całkowicie oczyszczony. Oczyszczalnia zapewnia 95% efekt ekologiczny.

 

Zalety oczyszczalni BioEkocent Pro:

 • nie ma konieczności używania biopreparatów
 • możliwości wykorzystania ścieków oczyszczonych
 • montaż na bardzo małej powierzchni działki
 • wyeliminowanie brzydkich zapachów
 • monolityczna konstrukcja zapewniająca wysoką wytrzymałość
 • odporność na korozję i agresywne środowisko gruntowe
 • uchwyty do kotwienia w gruncie nawodnionym
 • niskie koszty eksploatacji

 

Aby sprawdzić cenę oczyszczalni kliknij na jeden z poniższych linków:

BioEkocent 3300 Pro do 5 osób
BioEkocent 4400 Pro do 10 osób

ClearFox

OCZYSZCZALNIA SBR

Proces oczyszczania sterowany komputerowo

Przydomowe oczyszczalnie ścieków ClearFox przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z pojedynczych gospodarstw zagrodowych lub budynków mieszkalnych „jednorodzinnych” w zabudowie rozproszonej przy braku możliwości odprowadzenia ścieków do systemu kanalizacji zbiorczej.

Oczyszczalnia odporna jest na przeciążenia, wahania temperatury i chwilowy brak dopływu ścieków. Może ona pracować do 2 tygodni bez dopływu ścieków w trybie oszczędnym.

 

Zalety oczyszczalni ClearFox:

 • Bezpieczna konstrukcja urządzenia – brak części ruchomych, brak pomp elektrycznych, monolityczny zbiornik wykonany z polietylenu (PE) zapewniający szczelność urządzenia,
 • Niezawodna , bezawaryjna praca - wszelkie procesy oczyszczania i przepompowywania odbywają sie przy zastosowaniu podnośnika cieczy ze sprężonym powietrzem. Dzięki temu w ściekach nie znajdują się awaryjne , ruchome części,
 • Oczyszczalnia posiada znak CE – została przebadana przez notyfikowaną jednostkę badawczą PIA w Aachen (Niemcy) na zgodność z Normą PN – EN 12566- 3 ,
 • Oszczędność kosztów – zastosowanie oczyszczalni pozwala oszczędzić koszty przy montażu zbiorników i później przy eksploatacji poprzez możliwość ustawienia pracy oczyszczalni w stan czuwania, małe koszty wywozu osadu, wyeliminowanie użycia chemii,
 • Proces oczyszczania jest zautomatyzowany - pozwalający na kontrolę nad cyklem oczyszczania, dodatkowo sterowanie dostosowuje się do ilości dopływu ścieków,
 • Mała wrażliwość na przerwy w dostawie prądu - przypadku braku zasilania sterowanie dostosowuje fazy oczyszczania do ilości ścieków napływających do oczyszczalni i załącza odpowiednią fazę w zależności od zgromadzonych ścieków,
 • Możliwość ustawienia oczyszczalni w stan czuwania - pozwala na utrzymanie procesu oczyszczania przy braku dopływu ścieków nawet do 2 tygodni. Po tym okresie oczyszczalnia nie musi być powtórnie zasilana,
 • Łatwa i tania rozbudowa - dzięki budowie modułowej rozbudowa polega na dodaniu dodatkowego zbiornika bez konieczności wymiany wszystkich elementów oczyszczalni,
 • Długi okres użytkowania i niezawodności – zbiorniki z PE wykonane są monolitycznie dodatkowo wzmacniane wewnątrz zbiornika stalowym wzmocnieniem. Zbiorniki są 100% szczelne.

 

Surowe ścieki wpływają do osadnika wstępnego. Gruboziarniste elementy stałe (osad) osadzają się na dnie zbiornika. Pozostałe ścieki (klarowna ciecz znad osadu) są przepompowywane z pierwszej sekcji do dwuczęściowej biostrefy. Przepływ w biostrefie jest osiągany dzięki napowietrzaniu drobnopęcherzykowemu. Ciecz znad osadu, przechodząc kilkukrotnie przez złoże, jest oczyszczana przez naturalnie występujące mikroorganizmy (biomasa), które narastają w złożu. Oczyszczone ścieki są odprowadzane poza oczyszczalnię poprzez króciec odpływowy.

 

Aby sprawdzić cenę oczyszczalni kliknij na poniższy link:

ClearFox

solid-clAIR

OCZYSZCZALNIA SBR

Proces oczyszczania sterowany komputerowo

Oczyszczanie ścieków w urządzeniach solid-clAir opiera się na technologii SBR z napowietrzaniem membranowym. Procesy oczyszczania i przepompowywania odbywają się przy zastosowaniu zasilania sprężonym powietrzem przy pomocy sprężarki niskoszumowej. Dzięki temu w samym zbiorniku ze ściekami nie znajdują się elektropompy ani żadne rotujące czy ruchome elementy. Dla klienta oznacza to, że urządzenie nie zawiera zawodnych i awaryjnych komponentów, które mogły by prowadzić do zatrzymania pracy oczyszczalni.

Stała dobra skuteczność oczyszczenia jest podstawowym kryterium oceny małych oczyszczalni przydomowych. Obojętnie, czy wystąpią wahania temperatury, przeciążenie czy niedociążenie urządzenia lub zmienią się nawyki użytkownika - zagwarantowane musi być skuteczne działanie oczyszczalni. Technologia SBR solid-clAir gwarantuje tę skuteczność. Połączenie mechanicznego podczyszczania i buforowa pojemność w pierwszym zbiorniku pozwalają na bezproblemowe przyjęcie i pokonanie obciążeń uderzeniowych. Napowietrzanie w drugiej komorze zaopatruje w tlen mikroorganizmy osadu czynnego, które skutecznie rozkładają zanieczyszczenia.

 

Zalety oczyszczalni solid-clAIR:

 • Najwyższy stopień niezawodności - Wszelkie procesy oczyszczania i przepompowywania odbywają sie przy zastosowaniu podnośnika cieczy ze sprężonym powietrzem. Dzięki temu w ściekach nie znajdują się awaryjne elementy rotujące czy elektropompa,
 • Nowoczesny produkt o najwyższych standardach jakościowych - Wykonanie z wysokogatunkowego PE-LLD w technologii formowania rotacyjnego zgodnie z normami EN ISO 9001 i 14001,
 • Elementy gotowe do połączenia - Szybkie i bezproblemowe uruchamianie urządzenia dzięki połączeniowemu przygotowaniu elementów. ,
 • Podnośnik odpływu z opatentowaną blokadą cofania się szlamu - Dla odprowadzania jak najczystszej wody ,
 • Urządzenie sterujące przeznaczone do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynku - Możliwość dopasowania do indywidualnej sytuacji budowlanej ,
 • System napowietrzania membranowego - Zapewnia drobnopęcherzykowe napowietrzanie i niezawodną cyrkulację ,
 • Certyfikacja CE,
 • Niewielkie koszty utrzymania - Dzięki małemu zużyciu prądu i konserwacji tylko raz na pół roku,
 • Długi okres użytkowania i niezawodność - Zbiorniki PE wykonane są bezspoinowo i są w 100% szczelne.

 

Aby sprawdzić cenę oczyszczalni kliknij na poniższy link:

solidclAIR

Bio Safe

BioSafe to nowa generacja kompaktowych oczyszczalni ścieków, przeznaczonych do oczyszczania odpadów bytowych poprzez 3-stopniowy system zawarty w jednym zbiorniku. Proces oczyszczania oparty jest o stałą, płynną powłokę zawieszoną na złożu ruchomym wykonanym z tworzywa sztucznego, które utrzymywane jest w ruchu za pomocą powietrza. Tego typu rozwiązanie zapewnia bardzo wysoką redukcję azotu amonowego.

 

Zalety:

 • stabilność bez względu na głębokość dopływ (opcje głębokości dopływu 450 i 750 mm poniżej poziomu terenu),
 • wysoka jakość i trwałość,
 • niski profil zbiornika pozwalający na instalację w płytkim wykopie,
 • prosta konserwacja i łatwe usuwanie osadu,
 • zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009,
 • potwierdzona jakość oczyszczania ścieków w instalacjach domowych - 20 mg/l BZT5, 30 mg/l zawiesiny i 10 mg/l azotu amonowego,
 • przepompowywanie oczyszczonych ścieków (opcja).

 

Surowe ścieki wpływają do osadnika wstępnego. Gruboziarniste elementy stałe (osad) osadzają się na dnie zbiornika. Pozostałe ścieki (klarowna ciecz znad osadu) są przepompowywane z pierwszej sekcji do dwuczęściowej biostrefy. Przepływ w biostrefie jest osiągany dzięki napowietrzaniu drobnopęcherzykowemu. Ciecz znad osadu, przechodząc kilkukrotnie przez złoże, jest oczyszczana przez naturalnie występujące mikroorganizmy (biomasa), które narastają w złożu. Oczyszczone ścieki są odprowadzane poza oczyszczalnię poprzez króciec odpływowy.

 

Aby sprawdzić cenę oczyszczalni kliknij na jeden z poniższych linków:

Bio Safe do 6 osób

Traidenis NV
 

 

Firma "TRAIDENIS" produkuje oczyszczalnie typu NV o różnej wielkości, wszystkie odznaczają się wysokim poziomem oczyszczania. Wykonane są z bardzo odpornego na działanie środków chemicznych oraz obciążenia statyczne laminatu. Oczyszczalnia składa się z dwóch komór znajdujących się w jednym zbiorniku. Oczyszczalnia typu NV pracuje w połączonej technologii zanurzonego złoża biologicznego i nisko obciążonego osadu czynnego co zwiększa afektywność oczyszczonego ścieku.

NAJMOCNIEJSZY ZBIORNIK NA RYNKU

Udokumentowana wytrzymałość na zgniatalność wynosi 58 kN/m2. Dzięki temu naszą oczyszczalnię możemy zagłębić oraz obsypać gruntem na życzenie klienta do żądanej głębokości w przypadku niskiego przyłącza kanalizacyjnego bez dodatkowych zabezpieczeń

 

Zalety oczyszczalni Traidenis NV:

 • Wysoka redukcja zanieczyszczeń (do 98 % eliminacji BZT5);
 • Brak konieczności montowania osadnika wstępnego przed oczyszczalnią;
 • Duża odporność na nierównomierności w dopływie ścieków;
 • Wysoka odporność na zmienne temperatury zewnętrzne (zarówno wysokie jak i niskie) - co jest związane między innymi z dobrą konstrukcją i dużą stabilnością zachodzących procesów biologicznych w złożu;
 • Oczyszczone ścieki nie wydzielają przykrych zapachów, są bezbarwne i bezwonne;
 • Praca oczyszczalni jest cicha i nieuciążliwa;
 • Brak elementów ruchomych, które wymagałyby stałego nadzoru i kontroli;
 • Długa żywotność urządzeń (oczyszczalnia wykonana jest z laminatu, czyli żywicy wzmocnionej włóknem szklanym);
 • Brak konieczności posiadania fachowej wiedzy i sprawowania nadzoru nad zastosowaną technologią (okresowe przeglądy raz, dwa razy w roku, może dokonać osoba, która zapozna się uważnie z instrukcją obsługi i eksploatacji);
 • Niskie koszty eksploatacji w ciągu roku;
 • Niewielka powierzchnia potrzebna do zamontowania całego urządzenia;
 • Możliwość modernizacji oczyszczalni bez potrzeby jej wyłączania. 

 

Aby sprawdzić cenę oczyszczalni kliknij na jeden z poniższych linków:

Traidenis NV-1 do 6 osób
Traidenis NV-2 do 8 osób

Biotec

Biotec to niezawodne, wydajne i ekologiczne rozwiązanie związane z odprowadzaniem ścieków dla gospodarstw domowych, które nie posiadają dostępu do kanalizacji sanitarnej.

Zastosowanie:

 • Gospodarstwa domowe,
 • Niewielkie osiedla,
 • Biura i budynki handlowe,
 • Rozbudowa istniejących osadników gnilnych.

Opis:

 • Instalacja pod ziemią,
 • Brak części mechanicznych i elektrycznych,
 • Pojedyncza oczyszczalnia dostarczana jest bezpośrednio na miejsce instalacji,
 • Cicha w działaniu,
 • Niskie koszty eksploatacji,
 • Kontrola uderzeń hydraulicznych,
 • Niskokosztowy serwis pogwarancyjny,
 • Produkt wykonany zgodnie z procedurami kontroli jakości BS ISO 9001:2008,
 • Niskoprofilowa pokrywa wytrzymująca nacisk od ruchu pieszego.
 • Konstrukcja oczyszczalni i jej parametry są zgodne z normą PN EN 12566-3.

Oczyszczalnia Biotec została zaprojektowana tak, aby ograniczyć czynności konserwacyjne do minimum. Przy normalnej eksploatacji oczyszczalnia będzie wymagała okresowego opróżniania z osadu.

 

Aby sprawdzić cenę oczyszczalni kliknij na jeden z poniższych linków:

Biotec do 6 osób
Biotec do 12 osób

BioDisc

BioDisc® to kompaktowe biologiczne oczyszczalnie ścieków z systemem obracających się dysków, z wbudowanym systemem czerpakowym opatentowanym przez Klargester.

BioDisc® jest sprawdzoną alternatywą dla konwencjonalnego systemu kanalizacyjnego,

 • BioDisc® spełnia wszelkie wymagania normy PN EN 12566-3 dotyczącej kontenerowych przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • Wysoka jakość uznana na całym świecie i zatwierdzona przez krajowe instytucje ochrony środowiska,
 • BioDisc® charakteryzuje się cichą pracą i nie dostarcza nieprzyjemnych zapachów,
 • Zabudowa oczyszczalni w gruncie gwarantuje łatwy dostęp w przypadku prac konserwacyjnych,
 • Dostępna w zakresie 1-75 mieszkańców RLM (oczyszczalnie dla większej ilości RLM dostępne na zapytanie),
 • Kompaktowa oczyszczalnia ścieków BioDisc® dla 6 osób o wadze 350 kg, monolityczna, o małej głębokości zabudowy jest optymalnym rozwiązaniem problemu oczyszczania ścieków sanitarno-bytowych,

Konstrukcja oczyszczalni umożliwia łatwą zabudowę, szczególnie w miejscach o ograniczonym dostępie.

Urządzenia BioDisc® marki Klargester wyróżniają się bardzo wysokim stopniem bezpieczeństwa eksploatacji, dlatego też przeprowadzana raz do roku konserwacja jest w pełni wystarczająca. Urządzenie wymaga bardzo ograniczonej konserwacji, ponieważ wykonane jest w znacznej części z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym i elementów odpornych na korozję.

 

Aby sprawdzić cenę oczyszczalni kliknij na jeden z poniższych linków:

BioDisc do 6 osób
BioDisc do 12 osób

AQUAmax

OCZYSZCZALNIA SBR

Proces oczyszczania sterowany komputerowo

AQUAmax® jest pierwszą na świecie małą oczyszczalnią działającą na zasadzie sekwencyjnego procesu oczyszczania biologicznego (SBR), w której zastosowana jest tylko jedna pompa i jeden zawór napowietrzający, poprzez co cała konstrukcja jest bardzo niezawodna i zwarta.

 

Urządzenia AQUAmax dostępne są w kilku wariantach:

 • Basic - Najprostsze rozwiązanie dla 16 RLM lub 2.4 m3 ścieków na dzień,
 • Classic - Wielostronne rozwiązanie do 53 RLM lub 7.5 m3 ścieków na dzień,
 • Professional G - Profesjonalne rozwiązanie dla małych hoteli i przedsiębiorstw do 53 RLM,
 • Professional XL - Profesjonalne rozwiązanie dla osiedli, niedużych wsi, hoteli oraz dużych przedsiębiorstw do 500 RLM.

 

AQUAmax BASIC można łatwo osadzić na ścianie działowej zbiornika. W razie konserwacji można go w szybki sposób wyjąć. Dzięki AQUAmax BASIC można wybudować lub zmodernizować jednozbiornikowe szambo w wielokomorową oczyszczalnię nawet dla 16 mieszkańców.

 

Sekwencja pracy oczyszczalni AQUAmax:

 1. Dopływ ścieków -Zgromadzone w komorze wstępnej ścieki doprowadzane są do zbiornika reaktora, w którym zachodzi główny proces oczyszczania,
 2. Oczyszczanie - Po napełnieniu komory reaktora określoną ilością ścieków rozpoczyna się proces oczyszczania właściwego. Przez następne 6 godzin ścieki są mieszane przy pomocy krótkich uderzeń napowietrzania. W ten sposób dociera do nich stosunkowo niewielka ilość tlenu, co uniemożliwia zajście procesów redukcji azotu. Aby uniknąć nadmiernego gromadzenia się osadu czynnego pod koniec fazy oczyszczania niewielka jego część zostaje przepompowana do komory wstępnej skąd zostaje usunięta podczas okresowego oczyszczania zbiornika,
 3. Osadzanie - Podczas tej fazy oczyszczania przerywa się wszelkie czynności związane z mieszaniem i napowietrzaniem. W reaktorze zachodzi proces sedymentacji tj. osadzania się kłaczków osadu czynnego na dnie zbiornika. Natomiast w jego górnej części gromadzą się oczyszczone już ścieki,
 4. Odpompowanie czystej wody - Podczas tej fazy oczyszczania dochodzi do wypompowania czystej wody z oczyszczalni. Aby mieć całkowitą pewność, że podczas wypompowywania oczyszczonego już ścieku nie zostaje on ponownie zanieczyszczony zalegającymi w układzie pompowym nieczystościami pochodzącymi z wcześniejszego poboru ścieków z komory wstępnej firma ATB opracowała specjalny system wymuszonego płukania. System ten polega na trzykrotnym przepompowaniu przez urządzenie AQUAmax niewielkiej ilości oczyszczonego ścieku do komory wstępnej.

 

Aby sprawdzić ceny separatorów tłuszczu kliknij na poniższy link:

Oferta urządzeń AQUAmax

Gości: Counter: Access denied for user 'biobud1_biobud'@'localhost' (using password: YES)
On-Line:
Status GG
Mój stan
Wszelkie prawa zastrzeżone © Bio-Bud 1 2009

Oczyszczalnie ścieków | Oczyszczalnie przydomowe | Oczyszczalnie biologiczne | Przydomowe oczyszczalnie ścieków

stat4u